Доставка

Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриер.

Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са до четири дни считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката.